Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Ledana

Ngày 28/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 372/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Ledana. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau
1.    Về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành
Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 13/01/2010.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành các Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu Quản lý - Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư tỷ lệ 1/5.000 thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025, trong đó đã xác định phần diện tích dành cho phát triển công nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.
Tại văn bản số 91/TB-BQL ngày 31/8/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước đã thuận giao vị trí đất cho Công ty cổ phần Quốc tế Lê Đại Nam để đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư tại xã Lộc Thạch, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 
Do quy hoạch chi tiết của dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên việc xem xét tham gia ý kiến về hồ sơ dự án là chưa đủ cơ sở. Vì vậy đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết để có cơ sở xem xét hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty cổ phần Quốc tế Lê Đại Nam.
2.    Một số ý kiến khác
Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì dự án nêu trên thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề nghị Nhà đầu tư liên lạc với cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.
Theo báo cáo thì tỉnh Bình Phước đã thống nhất chủ trương quy hoạch xây dựng khu công nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư nhằm tiếp nhận những ngành nghề có tính chất ô nhiễm, do đó quá trình triển khai dự án đề nghị Nhà đầu tư cần có giải pháp đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn với quy mô phù hợp đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải, nước thải của các nhà máy trong khu công nghiệp khi đi vào hoạt động.
Đây là dự án kinh doanh bất động sản nên lưu ý Nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được nhà nước giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.
Dự án góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào khu công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp ngân sách cho nhà nước thông qua các khoản thu thuế kinh doanh sản xuất, dịch vụ, tuy nhiên nội dung dự án cần được xem xét, đánh giá thêm tác động về mặt xã hội do tăng dân số cơ học, đồng thời đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu giải pháp phù hợp đối với việc xây dựng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Tác giả bài viết: Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng

Nguồn tin: Công văn 372/BXD-HĐXD

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây